Ponúkané služby

Konzultácie pre jednotlivcov
Hlavný cieľ je pomôcť klientovi oslobodiť sa od akéhokoľvek emocionálneho stresu, mentálnych zmätkov, depresívneho ladeného prežívania, frustrácie, limitujúcich postojov a zameriava sa aj na vzťahové problémy s inými ľuďmi. Práca psychológa pomáha vyzbrojiť klienta schopnosťami a tak sa stať viac vedomým seba, získať kontrolu nad vytváraním pozitívnych zmien, ktoré si želá vo svojom živote.

Poradenstvo sa zameriava na problematiku prežívania aktuálneho stresu (pracovného, vo vlastnom živote), riešenia osobných problémov, adaptáciu a flexibilitu, rozhodovania sa v zložitých osobných situáciách, v konfliktných situáciách s významnými ľuďmi (blízki, spolupracovníci resp. ľudia vo všeobecnosti). Práca pomáha klientovi/klientke skúmať seba, čo následne podporuje klienta v nachádzaní cesty k osobnému rastu a vývinu. Práca týmto spôsobom môže byť adaptovaná na akýkoľvek typ osoby.

Konzultácie pre páry
Konzultácie pre rodiča a dieťa
Očakávané výsledky